Our Members

Members Directory

Mohammed Ahmed Amin AlKhaja

Soman Baby

Shawki Ali Fakhroo

Moh’d Sadiq Khalil Dawani

Indukumar P. Bhatia

Chandrakant (Hemant) V. Patel

Jamal Mohammed A Rahman Fakhro

Kishore Kewalram

Bhagwandas Haridas Kewalram

Nasser M. J. Al-Arayedh

Nabeel A.R. Ajoor

Varghese Kurian

Farouk Y. Almoayyed

Ramesh Kinger

K. Kishore Mathur

Shabbir Sharafali

G.K. Nair

Jalal Mohammed Jalal

Abdulrahman Mohammed Juma

Tony Jashanmal

Ahmed Jawahery

Mohammed Abdulla Isa Al Mannai

Boban Idiculla

Madhavan Kallath

Prakash Patel

Zoher Ebrahim Taherbhai

Talal Al Mannai

Mrs. Rhizlane Siabri

Dr. Abdulla Elmadani

Jaleel Al-Ansari

V Jayashankar

Huda Sangoor

Ali F.Alzayani

P.K.Ravi

Vineeth Kumar

R.Srinivasan

Ahmed Alnajjar

Himansu Gandhi

Amitabh Mathur

Sujay Uchil

Manoj Bhatia

Ravindra Anant Khot

Varghese Karakkal

Harish Gopinath

Jaishankar Muthuswamy

Geetika Sharma

M.T. Mathews

Zahid Hakimuddin Bahreinwala

Vinod Das Melepurath

Ashok Dhirajlal Karia

Rajesh Kandwal

Hameed Yousif Rahma

Unkar Singh Chanian

Richard Mathias

Chittur Narayanan Ramachandran

C S Raghavan

Hemant Ghanashyam Joshi

George Frederick Middleton

Mr. Ashraf Kannipoyil Meethal

Mr. Gagan Suri

Mr. Akshay Jain